Het werk is verkrijgbaar in brons en epoxy.

Erwin Peeters (°1964) is geboren en opgegroeid in Antwerpen.
Als dierenverzorger in de Antwerpse zoo werd hij geboeid door de schoonheid en het gedrag van de fauna. De dagelijkse omgang met dieren gaf hem de gelegenheid de bewegingen en gedragingen nauwgezet te observeren en langzaam borrelde het artistieke in hem op.

In de sporen van de oude grootmeesters als Rembrandt Bugatti, Albéric Collin en Josué Dupon die als animalier werkten in de Antwerpse dierentuin, begon Erwin Peeters als autodidact zijn eerste dierensculpturen te boetseren.

20 jaar later is hij nog steeds gepassioneerd aan het werk en heeft zijn naam een belangrijke plaats ingenomen in de wereld van de dierenbeeldhouwers.

Vooral de ‘bezieling’ in de bronzen dieren zijn kenmerkend voor zijn werk.